n   Krótka charakterystyka budynku

      n   Porównanie kosztów
            inwestycji i eksploatacji