Zastosowanie kolektorów słonecznych

 W warunkach Polski, gdzie najkorzystniejszym okresem naprominienia jest przedział od IV do IX (80% rocznej "energii słonecznej"), głównym przeznaczeniem kolektorów słonecznych jest podgrzew ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie podgrzewu wody basenowej.

 

       
Dobór kolektorów słonecznych dla podgrzewu ciepłej c.w.u.

Dla zakładanych średnich dziennych potrzeb ciepłej wody użytkowej na osobę i przy zakładanym rocznym stopniu pokrycia potrzeb energii dla podgrzewu wody, możliwy jest dobór wymaganej powierzchni kolektorów słonecznych według zestawienia tabelarycznego.
    
Wymagana powierzchnia kolektora
m2/osobę dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej
Zakładany roczny stopień pokrycia potrzeb c.w.u.
Do 60% od 40 do 50 %
Vitosol Vitosol
100 200 300 100 200 300
Podgrzew c.w.u. w domu 1- i 2-rodzinnym
1,50 0,80 0,80 1,00 0,60 0,60
 Podgrzew c.w.u. w domu wielorodzinnym
1,10 0,60 0,60 0,80 0,40 0,40


Dobór kolektorów słonecznych dla podgrzewu wody basenowej

Dla podtrzymania temperatury wody basenowej w zakładanych okresach i dla zakładanych warunków pracy basenu, możliwy jest dobórwymaganej powierzchni kolektorów słonecznych zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.  Głowne straty ciepła wody basenowj wynikają z odparowywania wody oraz promieniowania i konwekcji ciepła od lustra wody. W związku z tym zalecane jest zastosowanie przykrycia (np. rolety, folii) lustra wody na czas nieużytkowania basenu. Pozwala to na istotne (nawet kilkukrotne) zmniejszeniezapotrzebowania ciepła dla podgrzewu wody basenowej.

 

 

Wymagana powierzchnia kolektora
m2/m2 lustra wody basenowej
Zakładany głowny okres wspomagania podgrzewu wody basenowej
IV - IX VI - VII
Vitosol Vitosol
100 200 300 100 200 300
Basen kryty                z przykryciem
0,40 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25
                                        bez przykrycia
0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30
Basen otwarty             z przykryciem
0,70 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
                                        bez przykrycia
0,90 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50