POMPA CIEPŁA BRZOZA

Modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie starego kotła węglowego, na Pompę Ciepła AQUAREA 9 kW 3-fazową, pracującą na istniejącej instalacji grzejnikowej. Dodatkowo montaż zasobnika c.w.u. 200 L do pomp ciepła, sprzęgło hydrauliczne, filtr magnetyczny razem z inhibitorem korozji. Instalacja nie izolowana, na prośbę inwestora z uwagi na wykorzystanie ciepła na pomieszczenie suszarni.