Ogrzewanie podłogowe to takie ogrzewanie, w którym rolę grzejnika pełni posadzka o stosunkowo niskiej temperaturze powierzchni - około 70% ciepła oddawane jest do otoczenia przez promieniowanie. Maksymalna temperatura posadzki -grzejnika - w strefie podstawowej nie przekracza 27-29 °C oraz 31-35 °C w tzw. strefie brzegowej lub w łazience (max 35 °C).

 

    
W związku z bardzo niską temperaturą grzejnika emisja kurzu w pomieszczeniach ogrzewanych podłogowo jest bardzo mała a rozkład temperatur zbliżony jest do idealnego jak na rysunku.
    

    
 Zalety ogrzewań podłogowych

 
Ogrzewanie podłogowe TC 2000 poprawnie zaprojektowane i wykonane posiada szereg cennych zalet przemawiających za jego stosowaniem: 
bardzo niskie koszty eksploatacyjne, niższe o około 12 % niż przy ogrzewaniach radiatorowych, 

minimum 50 lat trwałości instalacji ogrzewania podłogowego przy praktycznie niezmiennych parametrach wytrzymałościowych rur TECEflex, 
praktycznie nieograniczona swoboda przy projektowaniu architektury wnetrz, 
bardzo mała emisja kurzu w pomieszczeniach - ciepło rozchodzi sie głównie przez promieniowanie a nie przez konwekcje, 
znikome krążenie kurzu w powietrzu - bardzo niska temperatura posadzki (grzejnika), maksymalnie 28-29 °C w strefie podstawowej 
zdrowa i przyjemna atmosfera w pomieszczeniach ogrzewanych podłogowo, 
bardzo dobra samoregulacja ogrzewań podłogowych - mała różnica temperatur pomiedzy temperaturą posadzki a temperaturą w pomieszczeniu - rys. 2. 
bardzo wysoki komfort termiczny w pomieszczeniach ogrzewanych podłogowo - wyższy niż przy ogrzewaniach radiatorowych,