Już ponad trzy miliony palników Weishaupt typoszeregu W zainstalowanych na całym świecie spełnia niezawodnie i ekonomicznie swoją funkcję. 

 

     


 


» Pełna automatyzacja «
Palniki W działają w pełni automatycznie. Włączenie jednego przycisku sprawia, że w domu pojawia się ciepło i gorąca woda a w zakładach ożywają procesy technologiczne. 

» Zwarta i przejrzysta konstrukcja «
Zwarta i przejrzysta konstrukcja ułatwia serwisowanie, naprawy i dostęp do podzespołów.

» Perfekcja w detalach «
konsekwentna polityka konstrukcyjna sprawia, że takie rozwiązania jak np. dźwiękochłonna obudowa kanału powietrza, wykluczający pomyłki w okablowaniu system wtykowy czy też precyzyjny system nastawiania stosunku paliwo-powietrze są standardem wyposażenia palników. W świecie nowoczesnego wzornictwa palniki W stały się już „klasykami”.


» Nowoczesność «
W cyfrowych palnikach W układ mechaniczny zastąpiony został przez nowatorski system sterowania przez mikroprocesorowy manager palnikowy W-FM5, W-FM10 lub W-FM20 i precyzyjne siłowniki krokowe. 

» Paliwa i sposób regulacji «
Palniki olejowe WL przeznaczone są do spalania lekkiego oleju opałowego EL, palniki gazowe WG do spalania gazu ziemnego, gazu płynnego w fazie gazowej. W zależności od modelu możliwa jest regulacja jedno- i dwustopniowa a także ( dla palników WG ) dwustopniowo-ślizgowa i modulowana. Dla wersji modulowanej mogą być zastosowane oferowane przez firmę regulatory mocy.

» Niezawodność i bezpieczeństwo «
Bezpieczną i niezawodną eksploatację zapewniają w palnikach gazowych m.in. atestowane podwójne zawory elektromagnetyczne gazu ( będące standardem nawet dla najmniejszych palników ). Palniki olejowe małej mocy wyposażone są w unikalne szybkodziałające zamknięcie dyszy.