BOGATA OFERTA I KOMPETAENCJE TECHNICZNE INSTALSYSTEMU OWOCUJĄ OGROMNYM ZAUFANIEM I ZADOWOLENIEM KLIENTÓW. DOWODEM NA TO JEST SZEREG DOTYCHCZASOWYCH WZORCOWO ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW

 

     

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy. Kotłownia o mocy 5 MW produkująca ciepło dla celów grzewczych , parę technologiczną niskoprężną i wysokoprężną dla szpitala oraz ciepłą wodę użytkową . Kotły Paromat Simplex 2x 895 kW Paromat ND 2x 875kW.Turbomat RN-HD 2x 495 kW oraz 2 kotły SR 10. W kotłach zainstalowano palniki gazowo-olejowe firmy Weishaupt. Magazyn paliwa 20 tys litrów oleju w kotłowni . Kotłownia połączona z firmą Instalsystem poprzez system zdalnego nadzoru i wizualizacji do kontroli regulacji i diagnozowania pracy kotłowni. Koszt wytworzenia 1 GJ ciepła z kosztami obsługi 22 zł.
 
 

Wytwórnia Klejów i Zapraw Atlas w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 36. Dwa kotły gazowe Paromat Simplex po 225 kW kotłownia do rozbudowy do mocy2 MW.

Szpital Miejski im.E.Warmińskiego w Bydgoszczy .Kotłownia olejowo gazowa o mocy 1,5 MW. Produkcja ciepła na cele grzewcze, ciepłej wody użytkowej oraz pary niskoprężnej go gotowania . Dwa kotły Paromat ND po 170 kW oraz 2 kotły Paromat Simplex po 575 kW z palnikami firmy Weishaupt gazowo–olejowe. Magazyn paliwa awaryjnego 10 tys litrów. Węzeł cieplny całkowicie nowoczesny dostosowany do pracy automatycznej zamiennej z kotłownią. Połączenie wykorzystywane na bieżąco o zmniejszenia ilości odbieranego ciepła z K.P.E.C.w celu zmniejszenia kosztów. 
Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie Kotłownia olejowa z dwoma kotłami Paromat Triplex po 225 kW, oraz magazyn oleju opałowego na 20 tys. litrów.