Rezultatem mocnego zaangażowania się Danfossa w innowacyjność i rozwój jest spełnienie Twoich oczekiwań w najlepszy i perspektywiczny sposób. Zastosowane najnowsze technologie, sprawdzone i doskonałe, podnoszą jakość naszych wyrobów.

Stały rozówj stworzył podstawy dla nowej rodziny regulatorów elektronicznych oraz doprowadził do znaczącej modernizacji naszych zaworów z napędem.

 

       
Regulatory elektroniczne & karty - kombinacje połączeń 

Stosowane do regulacji węzłów cieplnych oraz instalacji c.w.u., zapewniają wysoki poziom komfortu oraz optymalne wykorzystanie energii.

Oferowany typoszereg zawiera proste regulatory z tradycyjnym, analogowym sterowaniem oraz zaawansowane regulatory z interfejsem cyfrowym i inteligentnymi kartami.