Regulatory elektroniczne dla 

ogrzewań zasilanych z sieci cieplnej 

i systemów kotłowych.