10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

Kotłownia o mocy 5 MW produkująca ciepło dla celów grzewczych, parę technologiczna niskoprężną i wysokoprężną dla szpitala oraz ciepłą wodę użytkową.

2 kotły Paromat Simplex o mocy 895 kW 2 kotły Paromat ND o mocy 875 kW 2 kotły Turnbomat RN-HD o mocy 495 kW oraz 2 kotły SR10.